OnLine Journal of Biological Sciences

Volume 24, Issue 4 (2024)

Literature ReviewOpen Access
Anastasia Vladimirovna Poznyak, Victor Yurievich Glanz, Vasily Nikolaevich Sukhorukov, Alexandra Alexandrovna Melnichenko, Elizaveta Mikhailovna Pleshko, Alexander Leonidovich Golovyuk and Alexander Nikolaevich Orekhov
OnLine Journal of Biological Sciences 2024, 503-514
Published: 16 May 2024
Research ArticleOpen Access
Kudaybergen Konopianov, Irina Anikina, Karina Omarova, Semby Arystangulov, Marat Omarov, Bakhyt Tuganova and Temirbolat Kabykenov
OnLine Journal of Biological Sciences 2024, 515-523
Published: 24 May 2024