Skip to main content

Your Partner in Research Excellence

A leader in scientific publishing with over 10,000 articles published in 30+ open access journals
Submit Your Article Browse our Journals
Research ArticleOpen Access
Kyung Bae Lee and Jae Kyung Kim
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 248-254
Published: 25 September 2023
Research ArticleOpen Access
Ulzhan Auezkhanovna Nuraliyeva, Nuradil Nurbekuly Spatay, Ainur Malikovna Davletova, Maxat Risbekovich Toishimanov, Gaukhar Abikenovna Moldakhmetova, Zhanar Abikenovna Kussainova, Akmal Abduvaitovich Khudaiberdiev, Svetlana Nikolaevna Khrapova and Dastanbek Asylbekovich Baimukanov
OnLine Journal of Biological Sciences 2023, 520-527
Published: 24 September 2023
Research ArticleOpen Access
Dinara Seitkamzina, Botakoz Akmambaeva, Gulmira Abulgazimova, Botakoz Yelemessova, Altay Ussenbayev, Kakim Omarov, Меreke Tokaeva, Yasmin Zhakiyanova and Assylbek Zhanabayev
American Journal of Animal and Veterinary Sciences 2023, 223-228
Published: 23 September 2023
Review ArticleOpen Access
Anastasia Vladimirovna Poznyak, Vasily Nikolaevich Sukhorukov, Anton Yuvenalievich Postnov, Andrey Vyacheslavovich Grechko, Mikhail Аlexandrovich Popov and Alexander Nikolaevich Orekhov
OnLine Journal of Biological Sciences 2023, 528-536
Published: 23 September 2023
Research ArticleOpen Access
Bambang Suwignyo, Eprilia Aristia Rini, Heru Sasongko, Bambang Ariyadi and Siti Helmyati
American Journal of Animal and Veterinary Sciences 2023, 229-234
Published: 22 September 2023