American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 16, Issue 4 (2020)

Research ArticleOpen Access
Xinhe Zhao, Zhuangzhuang He, Wenwei Lu, Yubin Zhao, Yuanda Song and Xiaojie Ren
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 462-472
Published: 9 October 2020
Research ArticleOpen Access
Jin Li, Yingbin Xue, Minzhong Chen, Huirong Su, Zhengwei Wu and Tingting Duan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 473-481
Published: 13 October 2020
Research ArticleOpen Access
Luis David Maldonado-Bonilla
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 482-493
Published: 14 October 2020
Research ArticleOpen Access
Wenbin Wu and Jian Zhao
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 494-506
Published: 21 October 2020
Review ArticleOpen Access
Mengqian Chen, Yanan Li and Guangrong Huang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 507-519
Published: 25 October 2020
Research ArticleOpen Access
Min Wan, Qiang Yang and Huajun Wang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 520-528
Published: 6 November 2020
Research ArticleOpen Access
Phumzile Mkhize and Phetole Mangena
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 529-537
Published: 18 November 2020
Research ArticleOpen Access
Baoyu Zhu, Jun’an Liu, Xiongfei Chen, Jiajia Yu, Muhua Liu and Qingsong Zhang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 538-548
Published: 16 December 2020
Research ArticleOpen Access
Ananias Hodi Kgopa, Leshweni Jerry Shai and Motetelo Alfred Mogale
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 549-560
Published: 17 December 2020
Research ArticleOpen Access
Menyue Jiao, Yumei Gao and Yiling Tian
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 561-567
Published: 17 December 2020
Research ArticleOpen Access
Ting Yu, Han Jiang, Hui Cheng, Yingwen Chen, Yiru Xuan, Xiang Lv, Yihao Chen, Jingyi Gu, Jiehong Fang and Cheng Zhu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 568-578
Published: 21 December 2020
Research ArticleOpen Access
Dehui Dai and Weilian Hu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 579-589
Published: 30 December 2020
Research ArticleOpen Access
Yiyong Chen, Jiehan Zhang, Weizhi Zhang, Xiaolong Cao, Xinyi Wu, Ze Zhang, Xiao Ding and Yiting Xue
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 590-601
Published: 1 January 2021
Review ArticleOpen Access
Tahira Naz, Yusuf Nazir, Abu Bakr Ahmad Fazili, Kiren Mustafa, Xueyuan Bai and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 602-621
Published: 1 August 2020