Current Research in Dentistry

Volume 6, Issue 1 (2015)

Research ArticleOpen Access
Laura San Martin Galindo, David Ribas Perez, Kenneth Anthony Eaton and Eyitope O. Ogunbodede
Current Research in Dentistry 2015, 1-6
Published: 20 April 2015
Research ArticleOpen Access
Takafumi Ooka, Yoshimasa Okamatsu, Yuriko Ando, Hiroshi Takano, Youhei Tsuru, Motoko Ida, Shouji Hironaka, Yasafumi Maruoka and Yoshiharu Mukai
Current Research in Dentistry 2015, 7-12
Published: 4 August 2015