American Journal of Engineering and Applied Sciences

Volume 16, Issue 3 (2023)

Research ArticleOpen Access
Wei Zhao, Yoshiro Fujiwara, Jingchao Guan, Apollo B. Fukuchi and Xilu Zhao
American Journal of Engineering and Applied Sciences 2023, 76-91
Published: 2 August 2023
Research ArticleOpen Access
Uko Victor Sorochi, Kamalu Ugochukwu Anamelechi, Nwokocha Doris Adaugo and Uko Ebenezer Ugochukwu
American Journal of Engineering and Applied Sciences 2023, 92-105
Published: 16 August 2023
Research ArticleOpen Access
Coulibaly Mamadou, Silue Kolo, Konan Hyacinthe Kouassi and Olivier Asseu
American Journal of Engineering and Applied Sciences 2023, 106-117
Published: 1 October 2023