American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 18, Issue 2 (2022)

Research ArticleOpen Access
Kaikang Chen, Yongkun Fu, Yongjun Zheng, Bo Zhao, Yanwei Yuan, Liming Zhou and Xin Jin
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 141-154
Published: 11 April 2022
Research ArticleOpen Access
Jianxin Xue, Liang Huang, Bingyu Mu, Kai Wang, Zihui Li, Haixia Sun, Huamin Zhao and Zezhen Li
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 155-167
Published: 13 April 2022
Literature ReviewOpen Access
Zhen-Xing Tang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 168-183
Published: 20 April 2022
Research ArticleOpen Access
Peiming Xu, Zhiyuan Sun, Xiaoyi Tian, Yingjie Yang, Qinglu Wang and Xuewen Tian
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 184-194
Published: 3 June 2022
Research ArticleOpen Access
Gigi Tevzadze, Elene Zhuravliova, Natia Okriashvili, Nana Narmania, Tamar Barbakadze and David Mikeladze
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 195-204
Published: 27 April 2022
Research ArticleOpen Access
Qian Qiao, Chong Wu, Jiangyong Wang, Po Hong, Dongzi Zhu, Jiawei Wang, Qingzhong Liu, Yajing Su, Zhen Feng, Yu Yan, Tiantian Cheng, Lin Zhang and Yongchang Yu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 205-212
Published: 12 May 2022
Research ArticleOpen Access
Weiwei Zhao, Zhou Jiang, Xia Liu, Jingshu Zhang, Xiongfei Ji and Ning Gan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 213-223
Published: 13 May 2022
Research ArticleOpen Access
Baoshun Liu, Yonghong Zhang, Jun Yao and Jian Su
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 224-237
Published: 10 June 2022
Research ArticleOpen Access
Yihui Liu, Yayi Li, Na Niu, Yuxing Xie, Wangyou Zhang, Shuaiyi Dong, Gulei Pu, Chenqi Liu, Caibo Jiang, Mingjin Cai, Yang Liu and Yang Zhang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 238-251
Published: 28 June 2022
Research ArticleOpen Access
Xiao Yu, Qi Gong, Cong Chen and Lina Lu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 252-260
Published: 29 June 2022