American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 13, Issue 4 (2017)

Research ArticleOpen Access
Jepri Agung Priyanto, Rika Indri Astuti, Jun Nomura and Aris Tri Wahyudi
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2017, 148-156
Published: 5 October 2017
Research ArticleOpen Access
Alejandro Sosa-Peinado, María Eugenia Hidalgo-Lara, Miguel Ángel Plascencia-Espinosa, Carla De la Cerna-Hernández, Sergio Rubén Trejo-Estrada and Edgar Arturo Téllez-Espino
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2017, 157-166
Published: 20 October 2017
Research ArticleOpen Access
Yuanda Song, Yong Q. Chen, Haiqin Chen, Yongshuang Zhou and Huaiyuan Zhang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2017, 167-175
Published: 23 October 2017
Research ArticleOpen Access
Yuanda Song, Aydin Berenjian, Han Wu, Shaoxuan Yu, Haifang Xiao and Jingjing Fu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2017, 176-188
Published: 24 October 2017
Research ArticleOpen Access
Irina Dremuk, Nikolay Kozel, Mariya Logacheva, Oleg Gorbachenko, Kirill Azarin, Nikolay Markin, Alexander Usatov and Maxim Makarenko
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2017, 189-194
Published: 24 October 2017
Research ArticleOpen Access
J. Vijayakumar, P. Ponmanickam, P. Samuel, B. Pavithra, A. Manjula, S. Aswathi and G. Shobana Rathi
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2017, 195-207
Published: 27 October 2017
Research NotesOpen Access
Mustika Wati and Kamsul Abraha
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2017, 208-214
Published: 20 November 2017
Research ArticleOpen Access
Proulx Migueal, Paul Michael, Charnelle Djeukam and Kabwe Nkongolo
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2017, 215-225
Published: 11 December 2017
Research ArticleOpen Access
Lei Pan, Shuiyi Liu, Xuwei Cheng, Yiting Tao, Tao Yang, Peipei Li, Zhengxiang Wang, Dongguo Shao and Defeng Zhang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2017, 226-232
Published: 22 December 2017
Research ArticleOpen Access
Yao Zhang, Lu Wang and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2017, 233-241
Published: 23 December 2017
Research ArticleOpen Access
LingZhi Zhu, Junling Zhang, Lingya He, Jun Wang, Zhenwu Peng and Zixin Jian
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2017, 242-251
Published: 1 January 2018